česky english
Oblíbené inzeráty

Obecná pravidla soutěže

Organizátorem soutěže je Server Krajanek.com, Žďárky č.p.1, 549 37, IČ: 00770388, DIČ: CZ8104234974, Číslo účtu: 207683945/0600, IBAN: CZ0306000000000207683945, BIC (SWIFT): AGBACZPP, e-mail: info@krajanek.com (dále jen "provozovatel")

I. Trvání soutěže

Trvání soutěže: od 01.09.2014 00:00 hod., do 31.12.2014 24:00 hod.

II. Účast v soutěži

Způsob a podmínky účasti v soutěži: hry se může zúčastnit každá fyzická osoba starší osmnáct let.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a všichni zaměstnanci s nimi spolupracujících agentur a společností a rodinní příslušníci těchto zaměstnanců v přímé linii. V případě, že se výhercem stane taková osoba, cena se takovému výherci neodevzdá a ztrácí výherce nárok na výhru a ta propadá ve prospěch provozovatele.

IV. Určování výherce

Výherci jsou určováni automatickým pořadím tak, jak provozovatel zaznamenal registraci nového uživatele a podáním inzerátu, neměnným pořadím po celou dobu trvání soutěže. Pořadí se začíná počítat od 01.09.2014 00:00 hod., do 31.12.2014 24:00 hod. V případě, že uživatel má nárok na více výher, muže si vybrat pouze jednu.

  1. 2x Smart TV Samsung pořadí: 23.000

  2. 2x Samsung G900 GALAXY S5 pořadí: 17.000

  3. 3x LENOVO IdeaPad YOGA 8" pořadí: 10.000

  4. Neomezeně Topování do top boxu na 90 dní pořadí: 1.000

  5. Neomezeně Topování do tob boxu na 60 dní pořadí: 500

  6. Neomezeně Topování do tob boxu na 30 dní pořadí: 50V. Kontaktování výherců

Výherci budou provozovatelem kontaktováni e-mailem nebo prostřednictvím SMS zpráv, a to na mobilní telefon nebo e-mail, který je uveden u uživatele. Ke kontaktu dojde nejpozději do 10 pracovních dnů od zjištění výherce. Pokud se provozovateli nepodaří spojit se s výhercem do 15 pracovních dnů od zjištění výherce, ztrácí výherce nárok na výhru a ta propadá ve prospěch provozovatele.

Předání výhry výherci je realizováno buď zasláním přepravní službou, nebo po domluvě osobním předáním. Cena bude výherci předána nejpozději do 15 pracovních dnů od úspěšného kontaktování výherce.

 VI. Odpovědnost

Pořadatel není odpovědný za funkčnost poštovních služeb ani jiných osob a neručí za ztrátu, poškození, nebo nedoručení výher, po osobním převzetí výhercem či při doručování přepravní službou. Pořadatel neodpovídá za vlastnictví užitých mobilních telefonů. Výherci mohou své příp. nároky z odpovědnosti za vady cen uplatňovat pouze přímo u osob uvedených v záručních podmínkách a provozovatel za vady vyhraných produktů nebo služeb nenese žádnou odpovědnost.

Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. Výhru nelze s pořadatelem směnit za peníze. Soutěžící nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany organizátora než uvedená v těchto pravidlech. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu výhry na zboží stejné nebo podobné hodnoty a typu, pokud výherní zboží již není možné v nejbližším možném termínu zajistit nebo dodat.

Organizátor si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit hru či změnit tato oficiální pravidla, s výjimkou změn, které by mohly mít vliv na rovné postavení účastníků hry.

Provozovatel si vyhrazuje právo změny počtu registraci potřebných k dosažení výhry a to po ukončení každého aktuálního herního cyklu. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli v průběhu trvání soutěže změnit její podmínky.

VII. Ochrana osobních údajů

Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, které vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí osobních údajů při registraci je dobrovolné a že provozovatel soutěže má právo na manipulaci s nimi v rámci soutěží pořádaných pořadatelem.

VIII. Souhlas Účastníka

Účastník souhlasí s poskytnutím jeho jména, příjmení, poštovní adresy, e-mailové adresy a telefonního čísla, a to za účelem registrace či jen podání inzerátu do inzertního serveru Krajanek.com. Provozovatel inzertního serveru Krajanek.com je oprávněn dále zpracovávat tyto osobní údaje pro obchodní a marketingové účely. Dále Účastník souhlasí, aby jej inzertní server Krajanek.com informoval o svých službách a produktech a o službách a produktech třetích stran, které jsou s inzertním serverem Krajanek.com ve smluvním vztahu, a to užitím výše uvedených osobních údajů Účastníka, zejm. jeho adresy nebo elektronické adresy.

Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje budou zpracovávány automaticky či manuálně. Poskytnutý souhlas může Účastník kdykoli odvolat, a to bezplatně prostřednictvím e-mailu: ne@krajanek.com. Upozorňujeme: Uživatel, který odvolá souhlas se smluvními podmínkami, přijde o všechna data na inzertním serveru Krajanek.com a nebude mít možnost inzerovat.

Zpracování takových údajů ukončíme v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem.

Součástí inzerátů bude zveřejnění kontaktů na autora (e-mail, telefon, kraj, město, jméno a příjmení). Inzeráty se automaticky exportují na partnerské servery, kde inzeráty můžou být odstraněny až po uplynutí jednoho roku nebo na žádost inzerenta.

Registrací nebo podáním inzerátu vyjadřuje účastník svůj souhlas se všeobecnými podmínkami soutěže a inzertního serveru Krajanek.com. Tato oficiální pravidla jsou k dispozici na stránkách www.krajanek.com.

TOP inzeráty
Žádný inzerát nebyl zatím topován. Chcete-li být první, zvolte top_box tarif v sekci platba za zobrazení.
Anketa

Kde nejraději nakupujete ?

Inzertní server (93x)

E-shop (664x)

Aukce (245x)

Celkem hlasovalo: 1002

Přehled inzerátů v pravo:

Sociální sítě:

Novinky