česky english
Oblíbené inzeráty

Podmínky použití - inzertního serveru Krajánek.com
platné od 01.01.2014

Kontaktní údaje:

Bazar Krajánek.com, Bartoň Lukáš, Žďárky č.p.1, 549 37, Česká republika, IČ: 00770388, DIČ: CZ8104234974, ÚOOÚ Reg. číslo subjektu: 00047265, Identifikátor datové schránky: ymmveb6, Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Náchod, pod ev.č.360501, Bankovní spojení pro platby v CZK v ČR: 2900365602 / 2010, Bankovní spojení pro platby v EUR v SR: 2900365602 / 8330, IBAN: CZ4120100000002900365602, BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX, Adresa banky pro mezinárodní platby a platby v cizích měnách: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1, dále jen provozovatel.

Všeobecné podmínky použití

I.

Všeobecné podmínky použití využívání služeb inzertního serveru Bazar Krajánek.com

Inzertní server umožňuje inzerovat, zveřejňovat a vyhledávat nabídky a poptávky zboží, služeb a jiného majetku soukromých osob a podnikatelských subjektů, dále jen Uživatelů. Zboží lze inzerovat jen zcela konkrétně, tj. jedné barvy, tvaru, typu a velikosti.

Příklad: realitní kancelář smí inzerovat svou činnost (vykoupíme Váš byt, …), ale pouze v dané kategorii tam, kam patří jen výhradně inzerce konkrétní nemovitosti.

!!! Zákazy platí bez ohledu na Topování či poplatky za kategorii !!!

1. Prodej padělků, kopií, napodobenin

2. Léků na předpis, falešných či zakázaných léku (léky na hubnutí, léky na erekci, atd.)

3. Cigaret, tabáku, alkoholu a návykových látek jakéhokoliv charakteru

4. Inzerátů, které porušují nebo budou porušovat zákony České Republiky

5. Duplicitní inzerce (opakování stejného inzerátu)

Omezení pracovních nabídek !

Jaké typy pracovní nabídky budou smazány a

zároveň budou odstraněny i uživatelské úcty - BEZ VAROVÁNÍ !!!

1. Pozice se vstupním či zprostředkovatelským poplatkem, vkladem a podobně!

2. Erotické služby jakéhokoliv charakteru

3. Multi level marketing

4. Poskytování obchodních kontaktů za provizi

5. Vydělávejte zhlédnutím reklamy na internetu, v mailu atd.

6. Více informací na emailu nebo telefonu

7. V nadpisu a textu inzerátu nesmí být uvedeno: zdarma, super práce či nabídka, jedinečná šance, vydělávejte, chcete zbohatnout, máte málo peněz, chcete si přivydělat a veškeré podobné texty.

Inzerát nabídky práce musí obsahovat !!!

1. Nabídku práce mohou podat jen řádně registrované firmy !!!

2. V nadpisu inzerátu musí být uvedena konkrétní pozice (nic jiného do nadpisu nevkládejte)

3. Popis inzerátu musí obsahovat podrobný popis pracovní pozice (kompletní popis náplně práce, místo pracoviště, typ pracovního poměru, délka pracovního poměru, typ smluvního vztahu, požadované vzdělání, apod.)

4. Plat

Omezení inzerce v celém inzertním systému Krajánek.com

1. Je zakázáno do nadpisu a popisu inzerce zadávat nadměrné množství vykřičníku, hvězdiček a podobných znaků, které do inzerce nepatří.

2. Nadpis ani text inzerátu nesmí byt psán jen samotnými velkými písmeny (Caps Lock) ani nijak zvýrazňován. Do nadpisu ani do textu inzerátu se nesmí vkládat tel. čísla, e-mailové adresy ani HTML odkazy a příkazy.

3. Nepodávejte více než 1 stejný inzerát denně (tj. stejný nadpis + obsah + foto apod.). Pokud podáte dva stejné inzeráty, je ten starší označen systémem jako duplicitní a vymaže se.

4. Vkládejte pouze své fotografie, nikoliv stažené z internetu apod. Každá fotografie by neměla být větší než 500kb.

Pokud se na serveru objeví "zakázaný" inzerát, bude smazán bez povinnosti nahradit uživateli zaslanou částku za zpoplatněnou kategorii, topování a jiné zvýhodnění inzerátu. Při opakovaném porušení pravidel může být trvale zablokován uživatelský účet.

Při registraci do systému je každý povinen uvést pravdivě všechny údaje, které jsou vyžadovány jako povinné (jméno, příjmení, úplná adresa, tel. číslo, e-mail). Ostatní údaje jsou dobrovolné (pokud není uvedeno jinak).

 

II.

Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami inzertního serveru Krajánek.com nebo dobrými mravy.

Provozovatel má právo smazat inzerát, pokud je inzerát vložen do nesprávné sekce, případně jej přeřadit do odpovídající kategorie s ohledem na text inzerátu, nebo pokud inzerát budí dojem, že uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba. Provozovatel má právo smazat inzerát i při podezření, že inzerát odporuje podmínkám inzertního serveru Krajánek.com.

Vložený inzerát bude bezplatně zveřejněn po dobu 30 dnů. Při vymazání bude uživateli zaslán potvrzující e-mail o odstranění inzerátu. Maximální počet vložení inzerátů zdarma na jednoho uživatele je 100 ks.

III.

Uživatel si je vědom toho, že pokud bude chtít inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám pomocí přihlášení do své uživatelské administrace a provést smazání konkrétního inzerátu.

Inzeráty se automaticky exportují na partnerské servery, kde budou umístěny po dobu až dvou let.

IV.

Hodnocení uživatelů: za účelem hodnocení a komentářů, zadávání komentářů a hodnocení služeb, produktů, pokud má osobní zkušenost s Firmou, jejíž práci a služby hodnotí.

Anonymní hodnocení není umožněno! Uživatel má právo se proti hodnocení odvolat, ale pokud bylo uděleno oprávněně, musí ho strpět.

V.

Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí a služeb. Za toto provozovatel serveru nijak neručí!!!

VI.

Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených u inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou.

Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb serveru Krajánek.com, ani za způsob, jakým služby serveru Krajánek.com využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami. Dále Provozovatel neodpovídá za nedostupnost způsobenou poskytovateli internetového připojení.

Provozovatel neodpovídá zejména za porušení práv autorských práv třetích osob, porušení právních předpisů na ochranu osobnosti, na ochranu proti nekalé soutěži nebo na ochranu průmyslového vlastnictví, neodpovídá za neoprávněný zásah do dobré pověsti právnické osoby.

VII.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb inzertního serveru Krajánek.com. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikli v důsledku nemožnosti využívání služeb inzertního serveru Krajánek.com, nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

VIII.

Provozovatel prohlašuje, že se vedení služeb inzertního serveru Krajánek.com věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí, aby minimalizoval veškerá případná rizika.

IX.

Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby inzertního serveru Krajánek.com upravovat, inovovat nebo zrušit.

X.

Provozovatel inzertního serveru Krajánek.com je oprávněn odtajnit údaje uživatele serveru, bude-li to nezbytné z hlediska dodržení zákona nebo v rámci soudních či správních řízení vedených se správcem, nebo proti správci, aby byla chráněna či bráněna práva správce nebo aby za daných podmínek byla chráněná osobní bezpečnost uživatelů produktu správce, poskytovaných v rámci tohoto serveru nebo třetích osob.

XI.

Na inzertním serveru Krajánek.com se zobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi třetích stran. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají.

XII.

Na serveru Krajánek.com odesílejte inzerci v úředním jazyce země, na kterou cílíte. Pokud je v dané zemi více úředních jazyků, pak lze vybrat kterýkoliv z nich. Také vstupní stránky a weby musejí být v některém z úředních jazyků cílové země.

Úřední jazyk serveru Krajánek.com je Čeština.

XIII.

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit.

 

Souhlas Účastníka

Účastník souhlasí s poskytnutím jeho jména, příjmení, poštovní adresy, e-mailové adresy a telefonního čísla, a to za účelem registrace či jen podání inzerátu do inzertního serveru Krajánek.com. Provozovatel inzertního serveru Krajánek.com je dále oprávněn dále zpracovávat tyto osobní údaje pro obchodní a marketingové účely. Dále Účastník souhlasí, aby jej inzertní server Krajánek.com informovala o svých službách a produktech a o službách a produktech třetích stran, které jsou s inzertním serverem Krajánek.com ve smluvním vztahu, a to užitím výše uvedených osobních údajů Účastníka, zejm. jeho adresy nebo elektronické adresy.

Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje budou zpracovávány automaticky či manuálně. Poskytnutý souhlas může Účastník kdykoli odvolat, a to bezplatně prostřednictvím e-mailu: ne@krajanek.com. Upozorňujeme: Uživatel, který odvolá souhlas se smluvními podmínkami, přijde o všechna data na inzertním serveru Krajánek.com a nebude mít možnost inzerovat.

Zpracování takových údajů ukončíme v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem.

Součástí inzerátů bude zveřejnění kontaktů na autora ( e-mail, telefon, kraj, město, jméno a příjmení).

 

 

Autorská práva a ochranné známky


Obsah Webových stránek, jakož i jejich celkový vzhled, jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném a účinném znění. Webové stránky dále obsahují vyobrazení ochranných známek, jejichž vlastníkem a/nebo oprávněným uživatelem je Provozovatel. Provozovatel je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen Autorský zákon), oprávněn vykonávat majetková práva k Webovým stránkám. Jakékoliv užití Webových stránek nebo jejich části jinak než v případech výslovně vymezených zákonem, zejména pak jejich užití formou šíření, kopírování, napodobování nebo jiného zpracování bez souhlasu Provozovatele jakožto autora, resp. vlastníka ochranné známky, je zakázáno.