česky english
Oblíbené inzeráty

Ochrana osobních údajů

Účastník souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím, společnostmi v rámci skupiny nebo partnerskými společnostmi, které například spravují naše platby či expedici, zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Každá ze zmíněných společností, které mohou Vaše osobní data zpracovávat, bude postupovat v souladu s těmito zásadami na ochranu osobních údajů.
                       
  • Účastník má právo být informován, jaké údaje o něm provozovatel serveru eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním.
  • Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
  • Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení a sdělení o službách a produktech třetích stran, které jsou s námi ve smluvním vztahu, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující, prodávající, uživatel sdělí, že zasílání chce ukončit.
  • Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady, prostřednictvím e-mailu kliknutím na tento odkaz „Odvolání souhlasu s poskytnutím osobních údajů“.
  • Provozovatel serverul umožní nákup i prodej bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy.
  • Údaje, které provozovatel inzertního serveru o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do „Zákaznickéadministrace“.
  • Zpracování takových údajů ukončíme v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem.
  • Součástí inzerátů bude zveřejnění kontaktů na autora ( e-mail, telefon, kraj, město, jméno a příjmení, uživatelské jméno zobrazené na webu , text inzerce, fotografie inzerátu, země, webové stránky, profilovou fotografii, hodnocení uživatele.....).
  • Veškerá inzerce se automaticky exportuje na partnerské stránky a do sociálních sítí, kde mohou zůstat uloženy po dobu 5 roků..
  • Data a fotografie u inzerátu může provozovatel inzertního serveru nebo smluvní partner či provozovatel sociálních sítí, náhodně použít k marketingovým účelům.
   

Upozorňujeme: Uživatel, který odvolá souhlas o poskytnutí osobních údajů, přijde o všechna data na inzertním serveru Krajánek.com.